पात वसन्त कसरी बनाउने?

सपाट पट्टीको सुनुवाई

२.सेन्टर होल पञ्चि / / ड्रिलिंग

H.हिटिंग प्रक्रिया (तातो र चिसो प्रक्रिया)

१.Eye गठन / आवरण गठन

२. डायमंड काट्ने / अन्त्य ट्रिमि / / चौडाइ काट्ने / अन्त्य टेपरिंग

E. अन्त छिद्रि / / अन्त्य ग्रुइभिंग / अन्त बन्डिnding / अन्त्य फोर्जिंग / आँखा पिसाउने / अन्त रोलि।

C.सेन्टर होल पञ्चि / / ड्रिलिंग / निबिंग

H.हिट उपचार

१.हाइटि

२.हार्डेनिंग

C. क्याम्बरिंग

Qu. क्वेनिching

T. टेम्परिंग

S. सतह तयारी

१.शट पनींग / स्ट्रेस पेनिening

२. प्राथमिक चित्रकला

6. आई बुश तयारी प्रक्रिया

१.Ee reaming / आँखा बोरिंग

२. बुश सम्मिलन

B.बश पुन: नामकरण

A.असेम्बल

१.सेटसेट र लोड परीक्षण

२.Finish चित्रकला

M.मार्किंग र प्याकिंग

material cutting

सामग्री काट्ने

Eye Rolling

आँखा रोलि।

Quenching

शमन

Stress Peening

तनाव पेनिंग

Painting

चित्रकारी

Punching

पंचि गर्दै

Edge Cutting

छेउ काट्ने

Tempering

टेम्परिंग

Assembling

भेला हुँदै


पोष्ट समय: सेप्टेम्बर ०-20-२०२०